BOOMGAARD BV BliksemVeilig gecertificeerd BRL1201

WANNEER AARDING LATEN CONTROLEREN?

 

Gezocht Commercieel Technisch Verkoper in de BliksembeveiligingReacties  door uitzendorganisaties e.d. worden absoluut niet op prijs gesteld en worden ook niet
behandeld.


 

 

 

 

BOOMGAARD BV BliksemVeilig sinds 1976

CONTACT EUROPE

BOOMGAARD BV            Aarding & Bliksemwerken

Boomgaardweg 129           1326 CW ALMERE             Tel.: (31) 036 5373911

info@aardingenbliksem.nl

NORTHERN AMERICA

NORRIS LANDING BV

Jeff. McAfee                Voice Architect

140 Ridgetop Lane             Andersonville                  TN 37705  USA         Phone:(001)865-809-5504

jeffmcafee@norrislanding.com

BOOMGAARD BliksemVeilig kwaliteits installateur

Ik heb een eigen site!Volg mijn verhalen met Bliksem en Donder. www.bolliebliksem.nl

Maak mij beroemd!Twitter lekker met me mee, en re-tweet mij zoveel mogelijk.

U kunt denken aan de volgende situaties:

• Aanpassing installatie

Wanneer u zelf of derden aan uw installatie heeft laten werken.

• Verbouwing

Wanneer u uw woning ingrijpend verbouwt, kan dat gevolgen hebben voor de elektrische installatie. Zeker de badkamer verdient extra aandacht (als u uw bad bijvoorbeeld vervangt door een douche), omdat water een goede geleider van elektriciteit is. Hier moet aarding altijd perfect functioneren.

• Waterleidingnet gewijzigd

Als uw installatie is geaard op het waterleidingnet, dan is het verstandig hulp in te schakelen van een Aardings-installateur. Steeds meer waterleidingen van lood of koper worden vervangen door kunststof leidingen. Daarop kan en mag niet geaard worden. Uw waterleiding bedrijf en/of energiebedrijf zal u tijdig berichten als de waterleiding wordt vervangen. Gaat het om een plotselinge storing en de waterleiding wordt bij reparatie meteen vervangen, dan is dat niet direct mogelijk. Zorg dan wel zo snel mogelijk voor een juiste Aardelektrode!

• Andere woning

Verhuist u naar een andere woning, dan weet u niet welke wijzigingen vorige bewoners aan de elektrische installatie hebben aangebracht. Dus laat de installatie controleren.

• Na graafwerkzaamheden

Bij graafwerkzaamheden buiten uw woning is het mogelijk dat de aardelektrode kapot getrokken wordt en dan geen juiste weerstand meer heeft.

• Bij twijfel

Het is voor u zelf moeilijk te zien of de elektrische installatie is geaard op de waterleiding. Als u twijfelt, neem dan contact op met een Aardings- installateur.

• Eens in de 10 jaar

Het is aan te raden om eens in de 10 jaar de goede werking van de aardelektrode te laten controleren.

BOOMGAARD BV kan al deze werkzaamheden voor u verzorgen!