036 5373911
aardingenbliksem.nl

Wanneer laat u, uw aarding controleren?

U kunt denken aan de volgende situaties:

  1. Aanpassing installatie

 Wanneer u zelf of derden aan uw installatie heeft laten werken.

  1. Verbouwing

Wanneer u uw woning ingrijpend verbouwt, kan dat gevolgen hebben voor de elektrische installatie. Zeker de badkamer verdient extra aandacht (als u uw bad bijvoorbeeld vervangt door een douche), omdat water een goede geleider van elektriciteit is. Hier moet aarding altijd perfect functioneren.

 

  1. Waterleidingnet gewijzigd

Als uw installatie is geaard op het waterleidingnet, dan is het verstandig hulp in te schakelen van een Aardings-installateur. Steeds meer waterleidingen van lood of koper worden vervangen door kunststof leidingen. Daarop kan en mag niet geaard worden. Uw waterleiding bedrijf en/of energiebedrijf zal u tijdig berichten als de waterleiding wordt vervangen. Gaat het om een plotselinge storing en de waterleiding wordt bij reparatie meteen vervangen, dan is dat niet direct mogelijk. Zorg dan wel zo snel mogelijk voor een juiste Aardelektrode!

  1. Andere woning

Verhuist u naar een andere woning, dan weet u niet welke wijzigingen vorige bewoners aan de elektrische installatie hebben aangebracht. Dus laat de installatie controleren.

  1. Na graafwerkzaamheden

Bij graafwerkzaamheden buiten uw woning is het mogelijk dat de aardelektrode kapot getrokken wordt en dan geen juiste weerstand meer heeft.

• Bij twijfel

Het is voor u zelf moeilijk te zien of de elektrische installatie is geaard op de waterleiding. Als u twijfelt, neem dan contact op met een Aardings- installateur.

• Eens in de 10 jaar

Het is aan te raden om eens in de 10 jaar de goede werking van de aardelektrode te laten controleren.

BOOMGAARD BV kan al deze werkzaamheden voor u verzorgen!

Boomgaard BV
Bliksembeveiliging

Boomgaardweg 129
1326 CW ALMERE
info@aardingenbliksem.nl

036 53 73 911

Neem contact op