036 5373911
aardingenbliksem.nl

Waterleiding & aarding

Kan mijn elektra geaard zijn op de waterleiding?

Bij oudere huizen kan het voorkomen dat de elektrische installatie is geaard via de waterleiding. Daarbij gaat het in de meeste gevallen om elektrische installaties van vóór 1979, maar ook bij jongere installaties is dit systeem van aarding niet uitgesloten. 

Wanneer is aarding op de waterleiding gevaarlijk dan?

Aarding via een metalen waterleiding voldeed vroeger goed. Maar door de toegenomen toepassing van (niet-geleidende) kunststof waterleidingbuizen (LOODSANERING) is deze manier van aarding onbruikbaar geworden en kunnen er zich levensgevaarlijke situaties voordoen.  

Hoe weet ik of mijn huis goed geaard is?


Aarding is onzichtbaar. De wasmachine bijvoorbeeld blijft het gewoon doen als de aardedraad loszit of ontbreekt. Ondeugdelijke aarding wordt pas ontdekt als er iets fout gaat. En dan is het kwaad al geschied. Het is raadzaam de aarding te laten controleren door een erkende elektrotechnisch installateur of aardingsbedrijf. 
 
 

Ik woon in een oud huis, ben ik veilig?


Als u niet weet op welke wijze uw elektrische installatie is geaard, is het raadzaam deze te laten controleren door een erkende elektrotechnisch installateur of aardingsbedrijf. 
 

Ik heb toch een aardlekschakelaar?


In de meterkast vindt u de aardlekschakelaar. Deze doet niets anders dan het vergelijken van de heen- en teruggaande stroom, die moeten gelijk zijn. Is dat niet het geval, dan is er iets mis en verlaat de stroom via een verkeerde weg (bijvoorbeeld via het menselijk lichaam) de elektrische installatie. In zo'n geval onderbreekt de aardlekschakelaar direct de stroomafvoer, waardoor de spanning wordt afgeschakeld. De aardlekschakelaar zorgt voor extra bescherming in geval van een defect.
 
 
 

Wie is verantwoordelijk voor een juiste aarding?


De huiseigenaar zelf is verantwoordelijk voor een deugdelijke installatie. Bij twijfel is het altijd raadzaam deze te laten controleren.
 

Wat is een goede aarding?

Aarding via een koperen pen. De aardleiding van de elektrische installatie is aangesloten op een speciale koperen pen (aardelektrode) in de grond, die door middel van een vertinde koperen draad in de meterkast in verbinding staat met de elektrische installatie. Bij een defect van een toestel of van de installatie wordt de stroom via de pen afgevoerd naar de aarde. Het is aan te raden om eens in de vijftien jaar de goede werking van de aardelektrode te laten controleren door een erkend elektrotechnisch installateur of aardingsbedrijf.


Waarom zou ik mijn aarding laten controleren?

 
De controle is van belang voor uw veiligheid, maar ook voor die van (toekomstige) installateurs of elektriciens. 
Om te voorkomen dat zij een risico lopen is het wenselijk de controle uit te 
voeren. Sommige organisaties zoals energiebedrijf of waterleidingbedrijf vragen voordat zij onderhoud plegen (bijvoorbeeld bij een storing in uw woning) om een speciale verklaring. Deze verklaring geeft de garantie dat de controle volgens de eisen is uitgevoerd.
 

Waar kan ik deze verklaring verkrijgen?

 
BOOMGAARD BV - Aarding Service Nederland kan zo een verklaring voor u afgeven. Hiervoor dient wel een controle uitgevoerd te worden en wanneer de weerstand van de aarding niet goed bevonden is een aardelektrode aangebracht te worden.

Boomgaard BV
Bliksembeveiliging

Boomgaardweg 129
1326 CW ALMERE
info@aardingenbliksem.nl

036 53 73 911

Neem contact op