036 5373911
aardingenbliksem.nl

Alleen een Kooi van Faraday op dak is niet voldoende. Een bliksemafleider extern bestaat uit een metalen leidingstelsel op dak, langs de gevels en gaat dan door als aardleiding in de grond of fundering.

Wanneer er een bliksemontlading op de Kooi van Faraday plaatsvindt dan wordt deze afgeleid d.m.v. de bliksemleidingen naar aarde waarin deze zich ontlaad. Vandaag de dag lopen in deze aarde allerlei leidingen welke ook het pand binnen gaan. Elektriciteit, Gas, Telefoon, water, etc. Het is goed mogelijk dat deze leidingen in de spanningtrechter van de ontlading liggen en zo komt de bliksemstroom toch nog uw woning c.q. meterkast binnen waardoor het elektrisch circuit, gevoede apparatuur en de elektrische bedrading ernstig beschadigd kan raken en hierdoor kan kortsluiting ontstaan.

Ook kunnen hierdoor bijvoorbeeld metalen delen onder spanning komen te staan, waardoor men bij aanraking van deze metalen delen alsnog een stroomstoot van de bliksemontlading kan krijgen.

Om dit te voorkomen wordt het volgende toegepast:

Voor de elektriciteit wordt in de meterkast een Bliksemstroomafleider geplaatst (Overspanningbegrenzer klasse I+II). Deze houd de bliksemontlading voor het grootste gedeelte buiten het elektrisch circuit.

Voor het onder spaning komen te staan van de metalen delen wordt bliksempotentiaal vereffening toegepast. Hierbij worden alle metalen delen met de bliksemafleiderinstallatie verbonden om alles op een potentiaal (weerstand) te krijgen. Hierdoor is er geen spanningsverschil meer (geen verschil tussen plus+ en min-).

Conclusie: 

Een goed aangeboden en aangelegde bliksemafleiderinstallatie bestaat zoals vermeld in de Norm NEN-EN 62305 Bliksembeveiliging altijd uit een Kooi van Faraday, Overspanningbegrenzers klasse I+II en Bliksempotentiaalvereffening.

*WAARUIT BESTAAT EEN BLIKSEMAFLEIDERINSTALLATIE MINIMAAL?*BOLLIE BLIKSEM TIP 101

Boomgaard BV
Bliksembeveiliging

Boomgaardweg 129
1326 CW ALMERE
info@aardingenbliksem.nl

036 53 73 911

Neem contact op