036 5373911
aardingenbliksem.nl

Met de verduurzaming van de woning/kantoren markt komt er steeds meer “IJZER” op het dak. Een luchtbehandelingsinstallatie, een glazenwasinstallatie of PV-panelen helpen bij het comfortabel verduurzamen van huizen en gebouwen, maar bevatten wel metalen onderdelen. Voor al deze installaties geldt dat ze gevoelig zijn voor blikseminslag. Vooral de elektrische onderdelen lopen extra risico op schade. Een goede installateur kijkt bij dit soort installaties ook direct naar de bliksembeveiliging.

luchtbehandeling    Zonnepanelen    Glazenwasinstallatie

Wij zijn dagelijks bezig met bliksembeveiliging maar zien in de praktijk dat nog niet iedereen zich bewust is van de gevaren van bliksem. Het aantal geregistreerde ontladingen varieert van 100.000 tot 300.000 per jaar. Hierdoor kan brand ontstaan, kunnen muren scheuren, maar kunnen ook elektrische en elektronische installaties worden verwoest. De gevolgschade is vaak vele malen groter dan de directe schade.

Nu is een blikseminslag niet te vermijden, maar de gevolgen ervan wel, door een bliksembeveiligingsinstallatie aan te leggen. Zo een installatie bestaat in de basis uit opvangspitsen, opvanginrichtingen en afgaande leidingen die de bliksemstromen door het aardingssysteem naar de aarde leiden. Het beveiligen van een object tegen blikseminslag is geen hogere wiskunde maar je moet wel heel goed weten wat je doet. Meer weten zie *Waaruit bestaat een bliksemafleider minimaal*

Bij bliksembeveiliging van grotere panden met veel installaties op het dak kan het erg verstandig zijn de hulp van een expert in te roepen. Ook als een pand al is voorzien van een bliksembeveiligingsinstallatie en je wil b.v. zonnepanelen of een airco installatie op het dak plaatsen, is het verstandig de normen er nog even op na te slaan. De norm voor bliksembeveiliging NEN-IEC-62305 beschrijft onder andere de scheidingsafstand (S) die de nieuwe installatie moet hebben ten opzichte van de bliksembeveiliging. Als een airco unit te dicht <50cm bij een dakleiding staat bestaat de kans dat er overslag plaatsvindt in het geval van een blikseminslag. Dit is te voorkomen door voldoende afstand (S) te houden. Bij apparaten met elektrische componenten is het bovendien verstandig, en soms zelfs vereist een overspanningsbeveiliging aan te brengen op de binnenkomende bekabeling of op de apparatuur zelf. En vergeet daarbij ook de potentiaalvereffening niet. Dit moet gebeuren via laag impedantieleidingen. Zeker bij gebouwen met kritische apparatuur, zoals datacenters of ziekenhuizen met gevoelige componenten, moet hier rekening mee gehouden worden.

Wat wij nog wel eens tegenkomen is dat PV-installaties bovenop de draden van een bliksembeveiligingsinstallatie worden geplaatst zonder dat er verdere maatregelen zijn genomen.

Dat kan de goede werking van de bliksembeveiliging installatie beperken, het restrisico verhogen maar ook de PV-installatie forse schade aanbrengen. Blijf dus goed nadenken over de gevolgen voor de bliksembeveiliging. Ook of misschien wel juist bij renovaties en/of uitbreidingen.

 

 

*IJZER OP HET DAK? DAN BLIKSEMBEVEILIGING!*

 

LET OP: of een bliksembeveiligingsinstallatie moet worden overwogen is afhankelijk van een aantal factoren. Bij een gemiddelde woning is een dergelijke installatie niet verplicht maar bij bijvoorbeeld monumentale gebouwen weer wel. Ook openbare gebouwen hebben hogere eisen wat betreft bliksembeveiliging. Doorgaans geldt: Hoe groter het dakoppervlak en hoe hoger het gebouw, hoe groter de kans op blikseminslag.

In sommige gevallen wordt in de bouwvergunning de eis gesteld een bliksembeveiligingsinstallatie aan te laten leggen conform NEN-EN-IEC 62305. Ook verzekeraars en de wetgever I-ZSW (Arbowet) kunnen deze eis stellen.

Een algemene stelregel is dat wanneer economische schade groter is dan de kosten van de te nemen maatregelen, het verstandig is te investeren in bliksembeveiliging.

Wij raden u ook aan de installatie periodiek te laten keuren. Al was het maar dat wij dan ook kunnen zien of eventuele uitbreidingen op het dak ook voldoende beschermd zijn.

BOLLIE BLIKSEM TIP 110 DAKMEUBILAIR

OPLOSSING NODIG?

Of bel 036 53 73 911 

 

 

Boomgaard BV
Bliksembeveiliging

Boomgaardweg 129
1326 CW ALMERE
info@aardingenbliksem.nl

036 53 73 911

Neem contact op